WKB Oost - Het proces

Het proces

We begrijpen dat de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vragen en misschien zorgen oproept. Wij begeleiden u en controleren het complete BBL van theorie tot en met praktijk in de volgende 5 stappen:

Lees verder
 • 1

  Controle aanvraag OmgevingsPlanActiviteit

 • 2

  Controle aanvraag activiteit bouwen

 • 3

  Melding start bouw

 • 4

  Kwaliteitsborging tijdens uitvoering

 • 5

  Gereedmelding

Wanneer u van plan bent een bouwwerk te gaan bouwen die valt onder gevolgklasse 1, moet u een bouwplan indienen bij het bevoegd gezag. Dit zal vrijwel altijd de gemeente zijn. Binnen gevolgklasse 1 vallen woningen en bedrijfsgebouwen met industriefunctie en maximaal twee bouwlagen. Het bouwplan dient u, minimaal 8 weken voor aanvang van het bouwproject, in als “Aanvraag OmgevingsPlanActiviteit”. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op welstand, omgevingsplanaspecten en omgevingsfactoren. Bij akkoord van de gemeente ontvangt u ‘de ruimtelijke vergunning’. Op dit moment komt de kwaliteitsborger in beeld!

U stelt een kwaliteitsborger aan. Uw ruimtelijke vergunning inclusief alle benodigde tekeningen en berekeningen zullen door de kwaliteitsborger technisch getoetst worden op compleetheid en correctheid aan wet- en regelgeving. De kwaliteitsborger stelt vooraf een risicoanalyse met een borgingsplan op. Dit borgingsplan dient u minimaal 4 weken voordat u start met de bouw digitaal in te dienen bij het bevoegd gezag middels de “Activiteit Bouwen”. Minimaal twee dagen voor de bouw daadwerkelijk begint, dient u de melding “Start Bouw” in bij het bevoegd gezag.

Wanneer u zelf een deel van de werkzaamheden kunt oppakken, dan is dit mogelijk!

Gedurende deze bouwfase houdt de kwaliteitsborger de kwaliteit en het proces van uw bouwproject nauwlettend in de gaten. Eventuele tussentijdse planwijzigingen worden afgestemd. Op gezette momenten, voortkomend uit het borgingsplan, worden controles uitgevoerd op hetgeen gebouwd wordt. Onze specialisten werken met het kwaliteitsborgingsinstrument KiK. Alle bevindingen worden vastgelegd in het zogeheten dossier Bevoegd Gezag. Aan het eind van de bouwfase geeft de kwaliteitsborger een eindverklaring die wordt toegevoegd aan dit dossier. Het complete dossier Bevoegd Gezag wordt ingediend bij het bevoegd gezag. Deze “Gereedmelding” dient minimaal 10 werkdagen voor ingebruikname van het pand ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Hierna kan de gemeente overgaan tot het vrijgeven van de woning of het bedrijfspand, waarna de eigenaar het mag betrekken.

Waarom is deze nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd?

Opdrachtgevers worden kritischer, de bouwregelgeving wordt complexer en de eisen die we stellen aan gebouwen nemen toe. De invoering van De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen valt samen met de invoering van de Omgevingswet.

Met de invoering van de WKB heeft de wetgever een aantal doelen voor ogen. Het is erop gericht om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Het is belangrijk dat de geleverde kwaliteit goed wordt vastgelegd en gecontroleerd wordt zodat er bij de oplevering van het gebouw, minder (verborgen) gebreken zijn. Denk hierbij aan onvoldoende ventilatie, brandonveilige situaties en constructiefouten. Met de wet wordt ook de aansprakelijkheid van aannemers uitgebreid via de hieraan gekoppelde wijzigingen in het Burgerlijke Wetboek, waarbij de WKB onderdeel is van de nieuwe Omgevingswet.

WKB Oost is opgericht om u te helpen bij het waarborgen van de kwaliteit uw bouwwerk. Wij leveren onafhankelijke gecertificeerde toezichthouders die met u meekijken en meedenken tijdens uw bouwproces. Doordat wij werken met het KiK-instrument bewaken wij overzichtelijk de voortgang en kwaliteit van uw project, zodat u krijgt wat u besteld heeft: een kwalitatief goed en veilig huis of bedrijfspand.

De invoering van deze wet zorgt voor

 • Een sterkere rechtspositie van de consument
 • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Bevordering van kwaliteitsverbetering
 • Vermindering faalkosten
Neem contact op