WKB Oost - Onze expertise

Wat doen we?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, afgekort WKB. Dat heeft gevolgen voor uw bouwproject. De wet is ingevoerd om te waarborgen dat u krijgt wat u besteld heeft. Met de invoering van deze wet wordt niet meer alleen vooraf getoetst of een bouwplan voldoet aan de regelgeving, maar vindt controle van het te bouwen pand gedurende de hele bouwfase plaats. De wijze van uitvoering en de kwaliteit worden getoetst door middel van een vooraf opgesteld borgingsplan.

Hiermee vervalt de toezichthoudende rol van de gemeente bij bouwprojecten in gevolgklasse 1. In deze gevolgklasse vallen onder meer de bouw van ééngezinswoningen en bouwwerken van maximaal twee bouwlagen met een industriefunctie. Dit betekent dat u zelf een onafhankelijke kwaliteitsborger aan moet stellen die toetst of uw bouwwerk aan de voorschriften uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, voorheen het Bouwbesluit (BBL), voldoet. De kwaliteitsborgers moet gecertificeerd zijn en mogen op geen enkele wijze een andere rol spelen in de ontwerp- of uitvoeringsfase van uw project. Bij WKB Oost vindt u onafhankelijke kwaliteitsborgers. Deskundig, transparant en eerlijk, daar kunt u bij onze specialisten op rekenen.

Maar onze kwaliteitsborgers doen meer dan uw bouwwerk toetsen aan het BBL. Tijdens het gehele bouwproces waakt de kwaliteitsborger over de regelgeving en de technische kwaliteit, zodat de kans op bouwfouten en risico’s tot het minimum worden beperkt. Met een professional van WKB Oost kijkt er iemand met jarenlange ervaring in de bouw met u mee. Daar mag u namelijk best de vruchten van plukken! Maar u kunt ook zelf een rol spelen in dit proces. Benieuwd naar een samenwerking? Neem contact met ons op of kom eens kennis maken bij één van onze vestigingen.

Lees verder
Proces

KIK-instrument

WKB Oost werkt met de KOMO® instrument Kwaliteitsborging-tool, afgekort: KiK. KiK is het generieke instrument voor de kwaliteitsborging van bouwwerken. Het is een geaccrediteerd instrument zoals verplicht wordt voorgeschreven door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Binnen dit instrument stemmen we de organisatie en het (bouw-)proces af op het stelsel van kwaliteitsborging. De wetgeving geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, aannemers, installateurs, overheden etc. In KiK kunnen alle partijen overzichtelijk en eenvoudig samenwerken.